Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Bruxelles » December 25, 1998 15:00

Mjesto Bruxelles - Brusseles, Belgium
Propovijedi sa ovog sastanka