Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Bruxelles » May 15, 2005 10:00

Miesto: Bruxelles - Brusseles, Belgium
Kázania z tohoto zhromaždenia