Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Bruxelles » May 30, 2009 17:00

Place: Bruxelles - Brusseles, Belgium
Sermons from this meeting