Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Bruxelles » May 30, 2009 17:00

Mjesto Bruxelles - Brusseles, Belgium
Propovijedi sa ovog sastanka