Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Bruxelles » December 22, 2002 10:00

Místo: Bruxelles - Brusseles, Belgium
Kázáni z tohoto shromáždění