Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Kinshasa » July 12, 2004 10:00

Mahali: Kinshasa - DRC, Congo, Democractic Republic of