Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Kinshasa » August 07, 2010 17:00

Mjesto Kinshasa - DRC, Congo, Democractic Republic of
Propovijedi sa ovog sastanka