Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Haifa » May 12, 2005 19:30

Místo: Haifa - Israel, Israel




Kázáni z tohoto shromáždění