Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Haifa » May 06, 2005 19:30

Místo: Haifa - Israel, Israel
Kázáni z tohoto shromáždění