Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Israel » May 06, 2005 19:30

Miesto: Israel - Israel, Israel
Kázania z tohoto zhromaždenia