Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Israel » May 10, 2005 19:30

Místo: Israel - Israel, Israel
Kázáni z tohoto shromáždění