Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Haifa » May 11, 2005 19:30

Mjesto Haifa - Israel, Israel
Propovijedi sa ovog sastanka