Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Suceava » July 11, 1999 10:00

Místo: Suceava - Place, Romania
Kázáni z tohoto shromáždění