Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Suceava » July 10, 1999 10:00

Miesto: Suceava - Place, Romania
Kázania z tohoto zhromaždenia