Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Suceava » July 10, 1999 10:00

Mjesto Suceava - Place, Romania
Propovijedi sa ovog sastanka