Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Praha 2 » August 08, 1993 14:00

Miesto: Praha 2 - Národní Dům na Vinohradech, nam.Miru 9, Czech Republic
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia