Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Praha 2 » August 08, 1993 14:00

Místo: Praha 2 - Národní Dům na Vinohradech, nam.Miru 9, Czech Republic
Kázáni z tohoto shromáždění


Předchozí shromáždění