Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Praha 2 » April 11, 2004 14:00

Miesto: Praha 2 - Národní Dům na Vinohradech, nam.Miru 9, Czech Republic
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia