Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Praha 2 » April 07, 2007 14:00

Място: Praha 2 - Národní Dům na Vinohradech, nam.Miru 9, Czech Republic
Проповеди на това събрание


Последни събрания