Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

Praha 2 » April 07, 2012 14:00

Bohoslužba bude prekladaná do českého jazyka. Priamy prenos bude dostupný aj na stránke www.misia.sk.
Link na priamy prenos


Lieu: Praha 2 - Národní Dům na Vinohradech, nam.Miru 9, Czech Republic
Sermons de cette réunion


Réunions récentes