Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Timisoara » August 16, 1996 17:00

Mjesto Timisoara - TImisoara, Romania

- blob or text -


Propovijedi sa ovog sastanka