Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Timisoara » August 16, 1996 17:00

Place: Timisoara - TImisoara, Romania

- blob or text -


Sermons from this meeting