Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

Firenena hafa

Timisoara » August 16, 1996 17:00

Toerana: Timisoara - TImisoara, Romania

- blob or text -


Toriteny tamin’io fihaonana io