Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Timisoara » December 16, 2007 10:00

Mjesto Timisoara - TImisoara, Romania

- blob or text -


Propovijedi sa ovog sastanka