Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Timisoara » July 17, 1998 17:00

Miesto: Timisoara - TImisoara, Romania

- blob or text -


Kázania z tohoto zhromaždenia