Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Timisoara » January 20, 2007 17:00

Mahali: Timisoara - TImisoara, Romania

- blob or text -


Mahubiri kutokea ku iyi makutano: