Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Timisoara » January 20, 2007 17:00

Място: Timisoara - TImisoara, Romania

- blob or text -


Проповеди на това събрание


Последни събрания