Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Jn 8. 31: “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verda- deramente mis discípulos...”