Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Johannes 8:31: "As julle in My Woord bly, is julle waarlik My dissipels ..."