Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

Jan 8:31: „Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.“ (Podle něm. př. Bible: „Jestliže zůstanete v Mém Slově...“)