Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Jan 8:31: „Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.“ (Podle něm. př. Bible: „Jestliže zůstanete v Mém Slově...“)