Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Jan 8:31: „Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.“ (Podle něm. př. Bible: „Jestliže zůstanete v Mém Slově...“)