Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Jan 8:31: „Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.“ (Podle něm. př. Bible: „Jestliže zůstanete v Mém Slově...“)