Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

Jan 8:31: „Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.“ (Podle něm. př. Bible: „Jestliže zůstanete v Mém Slově...“)