Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Ioan 8:31: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei...”