Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Ioan 8:31: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei...”