Свободная народная Миссия

Исисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Евр.13:8

Язык:

SCRISOARE CIRCULARĂ Aprilie 2018 / Ewald Frank

Ioan 8:31: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei...”