Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Ioan 8:31: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei...”