Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Salzburg » October 28, 2006 10:00

Mjesto Salzburg - Hotel Dorint, Sterneckstraße 20, 5020, Austria

More information about the location: Hotel Dorint


Propovijedi sa ovog sastanka


Zadnji sastanci