Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Salzburg » April 24, 2004 14:00

Mjesto Salzburg - Hotel Mercure Salzburg Central (DORINT), Sterneckstraße 20, 5020, Austria

More information about the location: Hotel Dorint
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci