Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Salzburg » March 26, 2005 14:00

Mjesto Salzburg - Hotel Dorint, Sterneckstraße 20, 5020, Austria

More information about the location: Hotel Dorint


Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci