Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Belgrad » September 23, 2018 10:00

Mjesto Belgrad - Meeting place, Dimitrija Tucovića 55, 11120, Serbia and Montenegro
Propovijedi sa ovog sastanka