Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Belgrad » December 13, 2015 10:00

Sonntag 13. 12. 2015 10:00
Address: Dimitrija Tucovića 55, Beograd, 11120, Serbia

Mjesto Belgrad - Meeting place, Dimitrija Tucovića 55, 11120, Serbia and Montenegro
Propovijedi sa ovog sastanka