Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Montréal » April 14, 2018 18:00Mjesto Montréal - Montréal church, 6965 St-Hubert street, H2S 2N1, Canada
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta