Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Montréal » March 16, 2013 18:00

Place: Montréal - Montréal church, 6965 St-Hubert street, H2S 2N1, Canada
Sermons from this meeting


Recent Meetings