Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Montréal » March 16, 2013 18:00

Mjesto Montréal - Montréal church, 6965 St-Hubert street, H2S 2N1, Canada
Propovijedi sa ovog sastanka