Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Wola Piotrowa » August 10, 1988 19:30

Място: Wola Piotrowa - Poland, Poland
Проповеди на това събрание