Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Wola Piotrowa » August 10, 1988 19:30

Mjesto Wola Piotrowa - Poland, Poland
Propovijedi sa ovog sastanka