Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Wola Piotrowa » August 10, 1988 19:30

Místo: Wola Piotrowa - Poland, Poland
Kázáni z tohoto shromáždění