Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Guadeloupe » November 20, 2016 10:00

Mjesto Guadeloupe - Hotel SALAKO, Pointe de la Verdure, 97190, Guadeloupe

salle Maracudja


Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta