Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Guadeloupe » June 07, 2007 17:00

Mjesto Guadeloupe - Hotel SALAKO, Pointe de la Verdure, 97190, Guadeloupe

salle Maracudja


Propovijedi sa ovog sastanka