Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Guadeloupe » June 07, 2007 17:00

Miesto: Guadeloupe - Hotel SALAKO, Pointe de la Verdure, 97190, Guadeloupe

salle Maracudja


Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia