Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Nairobi » March 14, 2016 16:00

Meeting with missionary Ewald Frank.

Място: Nairobi - YMCA State House Road, Kenya




Проповеди на това събрание

Няма още проповеди на това събрание


Последни събрания