Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Nairobi » March 14, 2016 16:00

Meeting with missionary Ewald Frank.

Mjesto Nairobi - YMCA State House Road, Kenya
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci