Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Nairobi » July 06, 2007 10:00

Mjesto Nairobi - YMCA State House Road, Kenya
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci