Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Nairobi » July 16, 2008 17:00

Място: Nairobi - YMCA State House Road, Kenya
Проповеди на това събрание


Последни събрания