Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Chisinau » June 13, 2015 18:00

Mahali: Chisinau - Place, Romania
Mahubiri kutokea ku iyi makutano:

Rekodi awo nakala ya makutano iyi bado fanyiwa, tafadhali rudia apa baadaye.


Makutano ya siku iyi, upia