Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Inchi ingine

Chisinau » June 12, 1993 17:00

Mahali: Chisinau - Place, Romania
Mahubiri kutokea ku iyi makutano:


Makutano ya siku iyi, upia