Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Chisinau » October 07, 1995 17:00

Mjesto Chisinau - Place, Romania
Propovijedi sa ovog sastanka