Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

London - Surrey » August 24, 2014 10:00

We cordially invite you to the meeting with missionary Ewald Frank.

Toerana: London - Surrey - Morden Park Baptist Church, Lower Morden Lane, SM4 4SP, United Kingdom

Contact:
Br. Gaspar: 07908 654121
Br. Admire: 07944 445177
Br. Benjamin: 0779 2775268


Toriteny tamin’io fihaonana io

Mbola tsy misy horonana, na fitanana an-tsoratra an’io fihaonana io, azafady miverena amin’ny manaraka