Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

London - Surrey » August 11, 2013 13:00

Miesto: London - Surrey - Morden Park Baptist Church, Lower Morden Lane, SM4 4SP, United Kingdom

Contact:
Br. Gaspar: 07908 654121
Br. Admire: 07944 445177
Br. Benjamin: 0779 2775268


Kázania z tohoto zhromaždenia