Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

London - Surrey » August 10, 2013 15:30

Mjesto London - Surrey - Morden Park Baptist Church, Lower Morden Lane, SM4 4SP, United Kingdom

Contact:
Br. Gaspar: 07908 654121
Br. Admire: 07944 445177
Br. Benjamin: 0779 2775268


Propovijedi sa ovog sastanka