Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Lyon-Venissieux » December 07, 2013 14:00

More info to be announced

Mjesto Lyon-Venissieux - Le Rocher, 17 avenue rue Albert Einstein, 69200, France
Propovijedi sa ovog sastanka