Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Lyon-Venissieux » September 17, 2011 15:30

Mjesto Lyon-Venissieux - Le Rocher, 17 avenue rue Albert Einstein, 69200, France
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta