Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

CUGIR » August 20, 2005 09:30

Miejsce: CUGIR - Casa de cultura, Judetul Alba, Romania

Casa de cultura


Judetul Alba

Kazania z tego spotkania

Brak nagrań lub odpisy z tego spotkania, proszę przyjść później.


Ostatnie spotkania