Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

CUGIR » August 20, 2005 14:30

Място: CUGIR - Casa de cultura, Judetul Alba, Romania

Casa de cultura


Judetul Alba

Проповеди на това събрание

Няма още проповеди на това събрание


Последни събрания