Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Zurich » August 05, 1956 18:00

duplicit entry from PDF import was deleted

Místo: Zurich - Meeting place 1955/6, Switzerland
Kázáni z tohoto shromáždění