Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Zurich » August 05, 1956 18:00

duplicit entry from PDF import was deleted

Място: Zurich - Meeting place 1955/6, Switzerland
Проповеди на това събрание