Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Zurich » June 20, 1955 19:00

Místo: Zurich - Meeting place 1955/6, Switzerland
Kázáni z tohoto shromáždění