Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Zurich » June 20, 1955 19:00

imported duplicate was deleted

Място: Zurich - Meeting place 1955/6, Switzerland
Проповеди на това събрание