Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Zurich » June 20, 1955 19:00

imported duplicate was deleted

Miesto: Zurich - Meeting place 1955/6, Switzerland
Kázania z tohoto zhromaždenia